کارتریج فکس پاناسونیک 612 قول ساختن فیلم ششصد و دوازده را به جامعه فیلم دوستان داد

ملاحضات امنیتی قبل از انجام سرویس کارتریج فکس پاناسونیک 612، سیم برق متناوب را از برق بکشید تا از برق گرفتگی جلوگیری شود هنگام تعویض قطعات، فقط از قطعات توصیه شده سازنده استفاده کنید وضعیت سیم برق را بررسی کنید. در صورت مشهود بودن سایش یا آسیب، تعویض کنید.

پس از سرویس، حتما لباس سربی، موانع عایق، کاغذهای عایق، سپرها و غیره را ترمیم کنید قبل از بازگرداندن تجهیزات سرویس شده به مشتری، حتما تست مقاومت عایق زیر را برای جلوگیری از آن انجام دهید
مشتری از قرار گرفتن در معرض خطرات شوک.

تست مقاومت عایق سیم برق را جدا کرده و دو شاخه دوشاخه را با سیم جامپر کوتاه کنید کلید برق را روشن کنید مقدار مقاومت را با یک اهم متر بین دوشاخه پرش AC و هر قسمت فلزی کابینت در معرض دید اندازه گیری کنید (سر پیچ، شفت کنترل، قاب پایین و غیره).

توجه: برخی از قطعات در معرض دید ممکن است بر اساس طراحی از شاسی جدا شده باشند. اینها بی نهایت خواهند خواند اگر اندازه گیری خارج از حدود مشخص شده باشد، احتمال خطر شوک وجود دارد.

برای تکنسین های خدمات آی سی ها و LSI ها در برابر الکتریسیته ساکن آسیب پذیر هستند هنگام تعمیر، اقدامات احتیاطی زیر به جلوگیری از خرابی های مکرر کمک می کند.

جعبه های قطعات پلاستیکی را با فویل آلومینیومی بپوشانید آهن لحیم کاری را زمین کنید از یک تشک رسانا روی میز کار استفاده کنید پین های آی سی یا LSI را با انگشتان خالی لمس نکنید.

احتیاط باتری

احتیاط در صورت تعویض نادرست باتری، خطر انفجار وجود دارد. تنها با همان نوع یا معادل آن را تعویض کنید توسط سازنده توصیه می شود. باتری های مستعمل را طبق دستورالعمل سازنده دور بیندازید:

باتری لیتیومی یک جزء حیاتی است (نوع شماره CR-2032/V9A). لطفاً قطبیت مناسب و مکان دقیق را رعایت کنید هنگام تعویض و لحیم کاری باتری جایگزین KX-FL612CX / KX-FL612CX-S AC احتیاط برای ایمنی، قبل از بستن کابینت پایین، لطفاً از اقدامات احتیاطی زیر اطمینان حاصل کنید.

سرب زمین با پیچ ثابت می شود. کانکتور AC به درستی وصل شده است. باد سرب زمین در اطراف هسته 4 بار. زمین را 4 بار با جریان متناوب به دور هسته بپیچید